Få erstatning i forbindelse med erhvervsevnetab

At komme ud for en ulykke eller hændelse, der gør, at man ikke kan arbejde, er for mange katastrofalt. Dels er det på er personligt plan frustrerende og en omvæltning af tilværelsen, men det kan også have store økonomiske konsekvenser. Det er dog muligt at få erstatning i forbindelse med erhvervsevnetab. Læs mere om, hvornår og hvordan du kan få erstatning her.

Hvornår kan man få erstatning

Bliver man syg, eller oplever man men efter en skade, kan man få erstatning for tabt eller nedsat arbejdsevne, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Det vil sige, at der skal være nogen, der er ansvarlige for den skade, der er sket. For at få erstatning skal skaden have resulteret i, at du ikke kan arbejde, ligesom du gjorde før. Det skal altså være de helbredsmæssige men, du har fået som resultat af ulykken, der er skyld i, at du ikke kan arbejde.

Helt konkret skal du have et løntab på minimum 15 procent for at kunne få erstatning i forbindelse med erhvervsevnetab. Det vil altså sige, at det er din lønindkomst, der er den afgørende faktor, når man skal vurdere, hvorvidt du kan få erstatning.

Sådan får du erstatning

Lever du op til kravene for, hvornår man kan få erstatning i forbindelse med erhvervsevnetab, kan du kontakte dit forsikringsselskab og snakke med dem om, hvad du kan gøre i din situation. Du kan også kontakte FairErstatning.dk for at få hjælp i forbindelse med dit erhvervsevnetab. Ved at udfylde en simpel formular på hjemmesiden, kan du få gratis hjælp af de tilknyttede jurister, som undersøger din sag allerede inden for 24 timer. Du betaler først, hvis deres hjælp skaffer dig en erstatning.

Hvad kan du få?

Lykkes det dig at få erstatning i forbindelse med et erhvervsevnetab, vil erstatningens størrelse afhænge af, hvor stort et tab af indkomst, du har lidt og vil komme til at lide. Hvis du varigt har lidt et erhvervsevnetab, vil Erstatningsnævnet som regel anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at fastsætte erhvervsevnetabsprocenten. Det vil sige, at de afgør, hvor meget af din evne til at arbejde, du har tabt.

Det er erhvervsevnetabsprocenten, der er afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning, da det også er denne, der er afgørende for, hvor stort et økonomisk tab, du vil lide i din lønindkomst. Her tages din årsløn i året forud for tilskadekomsten samt din alder på skadetidspunktet også i betragtning. Er du 30 år eller derover på tidspunktet for tilskadekomsten nedsættes erstatningen. Nedsættelsen sker med en bestemt procentsats hver år, man er ældre end 29 på tidspunktet, ulykken fandt sted. Det betyder altså, at jo ældre, du er, jo mindre erstatning er du som udgangspunkt berettiget til. Den øvre grænse går ved 69 år. Herefter nedsættes erstatningen ikke yderligere.

Er du under 15 år, når tilskadekomsten finder sted, gælder der særlige regler. Her beregnes erstatningen ud fra en på forhånd fastsat årsløn, som justeres årligt. Denne årsløn fremgår af erstatningsansvarsloven.